Menu


Hjem
Privatlivspolitik
E-Ydelser
Patientinformation
Oplysningsskema
Patientrettigheder
Akkreditering og tilsyn
Ĺbningstider
Ventetider
Profil

 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/forsikringsmedicin/forsikringsmedicin/styrelsen-for-patientsikkerhed/

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-rettigheder/rettigheder-i-sundhedsvaesenet/

 

Patientrettigheder:
https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/

Klagemuligheder:
https://stpk.dk/

Mulighed for erstatning:
https://pebl.dk/

Rapportering af utilsigtet hændelse:
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

 

  Børne Unge Psykiatri | Vesterbrogade 121, 7 sal (porten tv.) | 1620 København V | Tlf.: Gerd 33259054